Nederlandse McDonald’s restaurants volledig over op groene energie

McDonald’s wil in Nederland de broeikasgasuitstoot van haar 254 restaurants fors reduceren voor 2030. Om dat doel te bereiken stapt McDonald’s begin 2023 over op volledige groene energie uit nieuw te ontwikkelen zon- en windparken in Nederland.

Ook kijkt McDonald’s samen met energieleverancier Eneco naar mogelijkheden om het energieverbruik van de restaurants en de productieketen te reduceren en de energievoorziening verder te verduurzamen door zelf energie op te wekken.

3,2 miljoen gasten per week

In Nederland ontvangt de hamburgerketen 3,2 miljoen gasten per week met inzet van 18.000 medewerkers.

Verduurzaming McDonald’s

McDonald’s werkt op vele vlakken aan verduurzaming. Zo werkt McDonald’s aan duurzame bouw, duurzame logistiek en een zero waste aanpak. Ook op het vlak van energie is veel mogelijk. Vanuit de samenwerking met Eneco komt de focus te liggen op het reduceren van het energieverbruik met 15 procent per 2030 én op de inzet van lokaal gewonnen duurzame energie.

Hiermee draagt McDonald’s in Nederland bij aan de wereldwijde ambitie om in 2030 een reductie van 36 procent broeikasgasuitstoot van restaurants en kantoren te realiseren.

254 restaurants

Om de energievoorziening van de 254 restaurants in Nederland te verduurzamen, stapt McDonald’s vanaf januari 2023 over op regionaal opgewekte zonne- en windenergie van Eneco.

Daarnaast kunnen restaurants – afhankelijk van de locatie – ook zelf duurzame energie opwekken. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden met zonnepanelen op het dak van de locatie of met de aanleg van een solar carport.

Voor de momenten dat de zon even niet schijnt en het windstil is, wordt gekeken naar de mogelijkheid van energieopslag. Natuurlijk komt ook het vraagstuk aan bod hoe bestaande restaurants van het aardgas af kunnen.

Bij het verduurzamen van het energieverbruik wordt steeds gekeken naar de lokale mogelijkheden, want ieder restaurant kent andere uitdagingen. Een restaurant midden in de stad kan wellicht heel beperkt zonnepanelen plaatsen, waar een restaurant langs de snelweg afhankelijk is van een aardgasvoorziening.

Michèle Boudria, managing director McDonald’s Nederland: ‘We willen met het reduceren van ons energieverbruik en het verduurzamen van onze energievoorziening een volgende grote stap zetten. We vinden dat we daarin onze verantwoordelijkheid moeten nemen, samen met onze restaurants.’