Brabant: studie permanente bewoning recreatieterreinen

De provincie Noord-Brabant start binnenkort een breed opgezet onderzoek naar de permanente bewoning van recreatieterreinen. Volgens een woordvoerder moet het onderzoek niet alleen inzicht geven in de mate waarin sprake is van permanente bewoning van stacaravans en recreatiewoningen, maar ook waarom dat gebeurt.

Bovendien wil het college van gedeputeerde staten precies op een rijtje zetten welke juridische mogelijkheden er zijn om er wat aan te doen. Aansluitend wil de provincie samen met de gemeenten een plan van aanpak opstellen.

In het onlangs vastgestelde Brabantse Streekplan zijn al regels opgenomen om het permanent bewonen van vakantievoorzieningen te voorkomen. Een dergelijke bewoning is strijdig met het ruimtelijke ordeningsbeleid.

Bij het aangekondigde onderzoek wil de provincie onder andere het Platform Brabants Toeristisch Bedrijfsleven, de RECRON, een organisatie van recreatieondernemers en het ministerie van VROM betrekken.