Afvalfonds Verpakkingen levert gratis inzamelsysteem plastic aan ondernemers

Horecabedrijven kunnen zich nog tot 31 mei aanmelden bij Stichting Afvalfonds Verpakkingen om plastic, drankenkartons en glazen verpakkingen gescheiden aan te bieden. Het Afvalfonds betaalt voor transport, sortering en recycling door afspraken te maken met afvalinzamelaars en verwerkers.