Bibob houdt criminelen uit Amsterdamse horeca

Amsterdam heeft de afgelopen jaren ervaren dat de wet Bibob een handig instrument is voor de aanpak van criminaliteit. De wet moet voorkomen dat vergunningen voor bijvoorbeeld de horeca-, prostitutie- en speelautomatenhallenbranche worden misbruikt voor louche activiteiten. Het college van burgemeester en wethouders heeft positief gereageerd op de evaluatie van de invoering van de wet Bibob, liet de gemeente woensdag weten.

Amsterdam is landelijk gezien koploper in de toepassing van de wet. De gemeente kan het zogeheten bureau Bibob onderzoek laten doen, als zij twijfelt aan de bedoelingen van de ondernemer. Dat is inmiddels ongeveer vijftig keer gebeurd. Aan de hand van die conclusies zijn in 2004 dertien vergunningen geweigerd of ingetrokken. Momenteel zijn nog andere dossiers in onderzoek.

De hoofdstad maakt sinds september 2003 gebruik van de wet Bibob. Sinds vorig jaar past ze de wet ook toe op de aanvraag van milieuvergunningen. Ook in andere branches zoals aanbestedingen, bouw en subsidies wordt het landelijk bureau in de toekomst ingeschakeld.

Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De wet geeft de gemeenten een extra instrument om te voorkomen dat de overheid criminelen een helpende hand biedt door ze bijvoorbeeld een vergunning te verlenen.

Vergunningaanvragers en de -bezitters moeten meer informatie geven over met name de financiering en de zeggenschapsstructuur van de onderneming. Op die manier kan de gemeente beter de integriteit van de aanvrager en diens zakelijke relaties beoordelen. Het bureau Bibob werkt nauw samen met de stadsdelen, justitie, politie en de gemeentelijke dienst belastingen.