nieuws

Onderzoek: ouder lapt alcoholwet aan laars, niet horeca

Café

Ondernemers zijn zwaar gefrustreerd over de ‘onredelijke’ Drank- en Horecawet. Terwijl ze hun best doen om te voorkomen dat 18-minners alcohol gebruiken, krijgen die de drank van hun ouders op een presenteerblaadje. Dit blijkt uit eigen onderzoek van Misset Horeca.

Onderzoek: ouder lapt alcoholwet aan laars, niet horeca

De afgelopen periode was er in de media weer veel aandacht voor de grote rol die de horeca zou spelen in het drankmisbruik door jongeren. Maar het beeld dat ondernemers het niet zo nauw nemen met de alcoholverbod aan 18-minners, klopt niet.

Dat blijkt uit eigen onderzoek van Misset Horeca. De honderd bedrijven die de vragenlijst van Misset Horeca retourneerden, controleren zonder uitzondering jongeren op hun leeftijd. Vaak wordt aan de deur door de portiers al naar hun id gevraagd en krijgen 18-minners een polsbandje, en eenmaal binnen, worden ze door het barpersoneel gecontroleerd, dat daar meer en meer op wordt getraind. De pakkans is dan ook groot.

Loktiener

Van de ondervraagde ondernemers, is 40 procent wel eens gecontroleerd. Vaak werd daar een loktiener bij ingezet. Sommige zijn al zes, zeven of zelfs acht keer gecontroleerd. Desondanks heeft 93 procent van de ondernemers nog nooit een boete gehad.

Ouders doorgeefluik

Het repressieve beleid van de overheid in de vorm van een torenhoge boete van bijna €1400, in combinatie met de afschrikwekkende werking van loktieners, werpt dus duidelijk zijn vruchten af, blijkt uit onze enquête. Het is dan ook niet verbazend dat de grootste ergernis van de ondernemers de bedenkelijke rol van ouders is. Die spelen vaak voor doorgeefluik omdat ze vinden dat hun minderjarige kind wel een drankje mag. Voor 22 procent van de ondernemers is de houding van ouders de grootste ergernis. ‘Zij overtreden de wet, wij moeten voor politieagent spelen of krijgen de boete.’

Vorige week pleitte Koninklijke Horeca Nederland voor een hardere aanpak van wederverstrekkers. Tot nu toe worden die niet beboet. Volgens KHN wordt dat de hoogste tijd: ‘90 procent van de jongeren onder de 18 koopt de drank niet zelf’. Uit onderzoek van Misset Horeca blijkt dat de wederverstrekker vaak de ouder is.

Grafiek3

Gevangenis

Arnold Meulenbeld van café De Bastaard in Utrecht meent dat een ‘verdere criminalisering’ van alcoholgebruik onder jongeren niet de oplossing is. Volgens Meulenbeld begeven we ons op een ‘hellend vlak.’ ‘Voordat je het weet, heb je Amerikaanse toestanden waar de helft van de bevolking in de gevangenis zit. Een repressieve aanpak werkt niet.’ Meulenbeld gelooft meer in preventie en voorlichting. Volgens hem is het maatschappelijke probleem niet zo groot dat het een nog hardere aanpak rechtvaardigt. ‘We schieten in de regelreflex. Met allerlei ongewenste neveneffecten tot gevolg, die dan weer opgelost moeten worden.’

‘Je beschermt niet, je raakt jongere kwijt’

Een van die ongewenste neveneffecten is volgens Meulenbeld dat 18-minners op drift zijn geslagen. ‘Ze hangen nu in parken, in zuipketen en bij hun ouders thuis. In plaats van de jongeren te beschermen, raak je ze kwijt.’ Meulenbeld vindt niet dat de horeca dat probleem moet oplossen door speciale feesten voor 18-minners te organiseren. ‘Het is niet aan ons om de 16- en 17-jarigen terug in de boezem van de horeca te krijgen. Dat kan alleen als er een verdienmodel is, en dat is er niet. Het is te risicovol en de winstgevendheid is te laag.’ De ondernemers uit de enquete van Misset Horeca denken er hetzelfde over. Van de ondervraagde bedrijven ziet 91 procent niets in 18-min-feesten. Overigens heeft 81 procent geen speciaal deurbeleid voor 18-minners. ‘Jongeren zijn gewoon welkom,’schrijft een ondernemer. Eenvijfde deel van de ondervraagde bedrijven heeft een of andere vorm van beperking voor jongeren onder de 18 jaar. Vanaf een bepaald tijdstip, meestal na 20.00 uur, zijn die niet meer welkom. Een klein deel van de bedrijven laat 18-minners helemaal niet meer toe. De keerzijde is dat dat vaak de bedrijven zijn waar jongeren naar toe gingen.

Sfeer horeca wijzigt

Meulenbeld waarschuwt tot slot voor een grimmigere sfeer op straat. ‘Vroeger waren er nauwelijks portiers hier in Utrecht. Nu hebben alle cafés een portier voor de deur. Het risico is dat daardoor de sfeer verandert. Ik wil niet zover gaan dat dat nu al het geval is. Maar mocht het gebeuren, dan heb je met de beste bedoelingen het slechtste resultaat bereikt.’

 

Top 5 ergernissen

Waaraan ergeren ondernemers zich het meest als het om alcoholbeleid voor 18-minners gaat?

  • Waaraan ergeren ondernemers zich het meest als het om het alcoholbeleid voor 18-minners gaat?
  • Ouders die drank bestellen voor hun minderjarige kinderen.
  • Andere plekken waar minderjarigen zich ‘klemzuipen’, oals sportkantines, zuipketen, thuis en op de straat.
  • De onevenredig harde aanpak van de horeca inclusief de torenhoge boete van bijna €1400.
    Dat de verantwoordelijkheid bij de ondernemers wordt neergelegd. Niet de horeca, maar ouders en minderjarigen zijn zelf verantwoordelijk.
  • De inzet van loktieners.

 

Bekijk hieronder de volledige pdf van het alcoholonderzoek zoals dat verscheen in Misset Horeca nummer 4 van 2016.

Reageer op dit artikel