nieuws

Opmars deeltijdvegetariër op de werkvloer

Catering

Vlees staat bij veel Nederlanders niet meer elke dag op tafel. Meer dan de helft kiest minimaal één dag per week bewust voor een vegetarische optie. Deze tendens zet zich ook door in bedrijfsrestaurants. Vlees boet in aan populariteit. Vis wordt daarentegen vaker gekozen. Dat blijkt uit onderzoek van cateraar Eurest, gehouden onder ruim 400 gasten in Nederlandse bedrijfsrestaurants.

Opmars deeltijdvegetariër op de werkvloer

Maar liefst 57% van de respondenten geeft aan één of meerdere keren per week bewust geen vlees of vis te eten. Deze zogenaamde deeltijdvegetariërs kiezen in plaats van vlees of vis een vegetarisch alternatief. Vooral vlees wordt minder populair: bijna een kwart van de respondenten is het afgelopen jaar minder vlees gaan eten. Bij het overgrote deel is de vleesconsumptie gelijk gebleven. Bij vis is een omgekeerde trend zichtbaar. Meer dan een kwart van de ondervraagden is meer vis gaan eten ten opzichte van vorig jaar.

De meest gehoorde reden om minimaal één dag per week vegetarisch te eten is dat de ondervraagden vinden dat dit beter past in een gezond en gevarieerd menu (40%). Een kleine groep mensen eet vegetarisch vanwege gezondheidsredenen (17%). Opvallend is dat dierenwelzijn of milieuoverwegingen hierin een minder belangrijke rol spelen. Slechts 10% van de respondenten geeft aan dat dit voor hen de belangrijkste redenen zijn om te kiezen voor vegetarische opties.

Reageer op dit artikel