nieuws

Nieuwe organisatie voor kleine contractcateraars: Catering Alliantie Nederland

Catering

Er komt een nieuwe organisatie voor kleine contractcateraars. Ongeveer 50 regionale cateringbedrijven zijn per brief benaderd om lid te worden van de Catering Alliantie Nederland (CAN). De CAN gaat de krachten van de cateraars bundelen, aldus oprichter Piet Berkers in Oosterhout.

Nieuwe organisatie voor kleine contractcateraars: Catering Alliantie Nederland

De CAN zal worden opgericht in navolging van de Nederlandse Security Alliantie die de belangen van kleine beveiligingsbedrijven behartigt. Daarnaast zal er ook een organisatie voor schoonmaakbedrijven en één voor installateurs worden opgericht. ‘Mogelijk dat er over en weer samenwerkingsverbanden zullen ontstaan’, aldus Berkers.

Berkers wil met de CAN de belangen van 25 regionale contractcateraars gaan bundelen. ‘We richten ons op sterke regionale spelers, geleid door enthousiaste directeur/ eigenaren met een duidelijke focus op de klant, de eigen werknemers en de kwaliteit van de dienstverlening.’

De organisatie in oprichting wil zich onder meer gaan bezig houden met inkoop en aanbestedingen. Berkers: ‘De CAN gaat inschrijven op grote aanbestedingen, ook Europese, waarbij verspreid over meerdere locaties in het land cateringservices worden gevraagd. Gegunde opdrachten zullen worden uitgevoerd door de aangesloten bedrijven.’

Informatie over de CAN is verkrijgbaar onder nummer: (0162) 68 03 83