nieuws

Pensioenfonds stelt verantwoordingsorgaan in

Horeca

Het pensioenfonds Horeca & Catering gaat per 1 januari 2008 werken met een verantwoordingsorgaan. Dit orgaan ziet toe op een juiste uitvoering van de pensioenregeling voor alle betrokkenen. Werkgevers en (voormalig) werknemers uit de horeca en catering kunnen deelnemen in het verantwoordingsorgaan.

Pensioenfonds stelt verantwoordingsorgaan in

Het orgaan heeft tot taak het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. Ook oordelen de leden over het handelen, het gevoerde beleid en de keuzes voor de toekomst van het bestuur.

De leden worden benoemd door de organisaties die het bestuur van het pensioenfonds vormen. Dat zijn op dit moment Koninklijk Horeca Nederland, FNV Horeca & FNV Catering en CNV BedrijvenBond.

Het verantwoordingsorgaan gaat bestaan uit vijf werkgevers en acht werknemers uit de bedrijfstakken horeca of catering en twee gepensioneerden en werknemers die in het verleden in de horeca of catering hebben gewerkt.

Met de komst van het verantwoordingsorgaan houdt de deelnemersraad van Pensioenfonds Horeca & Catering op te bestaan. De bevoegdheden ervan gaan over naar het verantwoordingsorgaan, waar nog leden voor worden gezocht.

Reageer op dit artikel