nieuws

Arbeidsongeval treft 1 op 15: horeca koploper

Horeca

Door een ongeval tijdens het werk liepen vorig jaar 458.000 werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op. Koploper is de horeca, waar vooral veel kleine ongevallen gebeuren, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag 22 juli.

Arbeidsongeval treft 1 op 15: horeca koploper

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat dit aantal overeenkomt met één op de vijftien werknemers. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde hierdoor één dag of langer.

Scherpe messen

De meeste arbeidsongevallen deden zich voor in de horeca, waar vooral veel kleine ongevallen gebeuren met scherpe messen, hete pannen en glasscherven.

Verbranding

Volgens het CBS liep ongeveer 70 procent van de werknemers vorig jaar lichamelijk letsel op, zoals een wond, botbreuk, verstuiking of verbranding.

Ruim 20 procent liep uitsluitend geestelijke schade op, zoals psychische schade door bedreiging of agressief gedrag.

Vrouwen versus mannen

Vorig jaar had 5,3 procent van de vrouwen een arbeidsongeval, bij mannen was dat 7,6 procent.

Het CBS meent dat dit onder meer samenhangt met de sectoren waarin overwegend mannen (bouw) en vrouwen (zorg en onderwijs) werken.

Jongeren

Jongeren (werknemers tot 25 jaar) liepen volgens het CBS vorig jaar anderhalf keer zo veel letsel op als oudere werknemers. Dat komt omdat zij relatief vaak in de horeca werken.

Communicatiemedewerkers, financiële dienstverleners en werknemers in het onderwijs lopen volgens de onderzoekers de minste kans op een arbeidsongeval.

Bron: ANP