nieuws

CBS: Relatief veel faillissementen in de horeca

Horeca 2964

In mei zijn tien bedrijven minder failliet verklaard dan een maand eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen de meeste van die bedrijven bankroet in de handel, 66 in totaal. Ook in de horeca werden relatief gezien veel bedrijven opgeheven.

CBS: Relatief veel faillissementen in de horeca

Het aantal faillissementen in mei lag op 296. Vijf jaar geleden bereikte het aantal uitgesproken faillissementen in de maand mei een record, daarna is de dalende trend ingezet. In augustus 2017 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau sinds 2001. Sindsdien is sprake van een stabilisering.

‘Beperk recht schuldeiser bij faillissement’

Bedrijven die failliet zijn maken meer kans op een succesvolle doorstart als de rechten van schuldeisers worden beperkt. Dat schreef het Centraal Planbureau (CPB) begin van het vorige jaar in een onderzoek naar efficiëntere wetgeving bij faillissementen.

Het opschorten van de rechten van schuldeisers is een van de maatregelen die kan worden genomen om de huidige wetgeving te verbeteren. Daarmee kan volgens het planbureau worden voorkomen dat crediteuren alle middelen uit de failliete boedel trekken. Ook moet duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen verschillende categorieën schuldeisers.

Zeggenschap bij betalingsproblemen

Verder zou een dwangakkoord bij uitstel van betaling volgens het CPB mogelijk moeten zijn, om te voorkomen dat individuele schuldeisers een doorstart dwarsbomen. Ook zou in de wet kunnen worden opgenomen dat het management onder voorwaarden voor een groot deel de zeggenschap houdt bij betalingsproblemen. Dit is in veel andere landen al wel het geval. Het planbureau rekent voor dat in Nederland 2,5 procent van de bedrijven die hun schulden niet kunnen betalen een succesvolle doorstart maakt. Ter vergelijking, in de Verenigde Staten is dit een op de tien bedrijven, tien procent. Ook het percentage aanvragen voor uitstel van betaling ligt in Nederland met 4 procent van het jaarlijkse totale aantal faillissementsaanvragen veel lager dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, aldus het CPB.

Reageer op dit artikel