nieuws

FNV Horeca en Temper slaan handen ineen voor betere horecasector

Horeca 2096

FNV Horeca en Temper, de online marktplaats voor freelancers in de horeca, gaan samenwerken om de horecaprofessional te beschermen. Samen streven zij naar een gezonde horecasector die bestaat uit een vaste kern van medewerkers, met daarnaast een flexibele schil van freelancers, waarbij vakkundigheid voorop staat.

FNV Horeca en Temper slaan handen ineen voor betere horecasector

FNV Horeca maakt zich sterk voor goed werkgeverschap en Temper stimuleert opdrachtgevers tot goed opdrachtgeverschap. Beide partijen hebben één gezamenlijk doel: de horeca aantrekkelijk maken en houden voor alle werkenden door de nadruk te leggen op een goede werksfeer en arbeidsvoorwaarden, zoals een beter loon, pensioen en werktijden. In een periode van één jaar zullen FNV Horeca en Temper bekijken wat zij met elkaar kunnen betekenen voor de horecabranche.

Bonden FNV botsen over zzp-platform

De samenwerking is binnen de FNV niet onomstreden. FNV Flex, de bond voor uitzendkrachten en flexwerkers, vindt het project maar niets omdat dit constructies met schijnzelfstandigheid zou legitimeren. Bestuurder Erik Pentenga van FNV Flex wil dat FNV het pact verbiedt en dreigt met een rechtszaak tegen Temper. De top van de vakbeweging noemt de samenwerking tegenover het FD interessant.

Meer over Temper?

Samenwerking

FNV Horeca is er echter van overtuigd dat juist door samenwerking met Temper er meer bereikt kan worden in de sector op het gebied van arbeidsvoorwaarden. ‘De horeca kent veel freelancers. Deze groep heeft ook recht op goede arbeidsvoorwaarden en een goed pensioen. FNV Horeca maakt zich hier sterk voor en onderzoekt de mogelijkheden welke diensten er ontwikkeld kunnen worden om ook hen te ondersteunen. Speerpunten zijn onderwijs en opleiding, zodat freelancers die bevlogen zijn van het horecavak uiteindelijk kunnen doorstromen naar de vaste kern van medewerkers’, zegt Dick Koerselman, voorzitter FNV Horeca.

Lees hier alles over personeel in de horeca

Temper gaat zich hard maken voor pensioen en verzekeringen voor freelancers. ‘Wij geloven dat Temper bij kan dragen aan het solidariteitsprincipe dat zo belangrijk is voor de Nederlandse verzorgingsstaat. Dankzij onze centrale rol kunnen wij écht iets betekenen voor goede collectieve sociale voorzieningen voor freelancers. Ook scholing gaan we de aandacht geven die het verdient, zodat iedereen de kans krijgt op leuk werk in de horeca’, zegt Niels Arntz, medeoprichter van Temper. De eerste resultaten van de samenwerking zijn al zichtbaar. ‘Naar aanleiding van de gesprekken tussen Temper en FNV Horeca hebben wij verbeteringen doorgevoerd in onze gebruikersvoorwaarden.’

Loonkloof

FNV Catering verontrust over voortgang caoDaarbij wil de vakbond werkgevers stimuleren om gestructureerd na te denken over hun personeelsplanning; hoe groot moet de vaste kern van medewerkers zijn en wanneer zet men freelancers in? Ook zullen werkgevers moeten nadenken over de loonkloof tussen een vaste medewerker en freelancer. Deze kloof moet kleiner, zodat de horeca ook aantrekkelijk wordt en blijft voor vaste vakkrachten.

Over FNV Horeca

FNV Horeca is de grootste vakbond voor medewerkers in de horeca. FNV Horeca behartigt de collectieve belangen voor ruim 350.000 medewerkers op het gebied van werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Over Temper

Temper is een digitaal prikbord waar opdrachtgevers klussen plaatsen en freelancers een profiel opbouwen om hun diensten te verkopen.

Eind vorig jaar werd de nieuwe Horeca cao in het leven geroepen. FNV Horeca kan zich niet in die cao vinden. ‘De afspraken die KHN en CNV Vakmensen hebben gemaakt zijn niet goed voor de hardwerkende horecamedewerkers en de gehele branche. Met maar 1% loonsverhoging per jaar doe je de mensen in deze sector te kort’, zei Marco Bouma, sectorbestuurder FNV Horeca destijds.

Meer over de horeca cao

Reageer op dit artikel