nieuws

Hotelrecensies via digitale TV

Hotel

Zoover, een Nederlands bedrijf met meer dan 300.000 vakantiebeoordelingen, wil gaan samenwerken met aanbieders van digitale televisie, om zo hun database nog toegankelijker te maken voor vakantiegangers. Zoover biedt recensies van campings, hotels en vakantieparken in binnen- en buitenland.

Hotelrecensies via digitale TV

Het Nijmeegse bedrijf, dat nu op internet actief is via zoover.nl, wil hun digitale zoekdienst ook via de televisie aanbieden. Die zal worden uitgebreid met een fotodatabase, waar Zoover sinds een jaar aan werkt. Ook zal het mogelijk worden de gevonden accommodatie via de tv direct te boeken.

De televisievariant zal nagenoeg hetzelfde werken als de online versie, laat Zoovers marketing manager Bruno van de Laar weten in het internetmagazine Emerce. Contracten met digitale aanbieders zijn er nog niet, maar het syusteem is platformonafhankelijk.

Zoover werkt met recensies, die vrijwillig geschreven worden door vakantiegangers. Het zijn geen professionele beoordelingen, benadrukt Van de Laar. Maar hij meent dat zoover, met 2,5 miljoen unieke recensies van 18.000 accomodaties op 12.000 bestemmingen, op zijn minst objectief mag worden genoemd.

Zoover werkt samen met een groot aantal reisaanbieders, die met advertenties ook voor het grootste deel van de omzet zorgen. Daarnaast werkt Zoover met het zogenaamde ‘pay per click’ principe: elke keer dat een internetgebruiker via de site doorklikt naar een vakantieaanbieder, levert dat het Nijmeegse bedrijf geld op.

Na het succes in Nederland wil Zoover het concept uitrollen over Europa: de sites in België en Duitsland zijn al actief, een Engelse is in de maak.

Reageer op dit artikel