Strandpaviljoens steeds populairder, ook in niet-kustprovincies - Misset Horeca