Booking.com verliest rechtszaak in Duitsland, wat zijn gevolgen voor Nederland?

Booking.com verliest rechtszaak in Duitsland, wat zijn gevolgen voor Nederland?

Hotels in Duitsland die gebruikmaken van boekingswebsite Booking.com mogen op hun eigen website kamers tegen goedkopere prijzen aanbieden. Het boekingsplatform wilde dat via de zogeheten smalle pariteitsclausules voorkomen, maar het Duitse hooggerechtshof heeft bepaald dat het toch mag.

Met dit oordeel blijft een eerdere uitspraak van de Duitse concurrentiewaakhond in stand. Volgens de toezichthouder was de uitsluitpraktijk van Booking.com middels de pariteitsclausule in strijd met de concurrentiewet.

De toezichthouder had in 2015 verhinderd dat Booking.com bepaalde clausules voor de beste prijs kon blijven gebruiken in Duitsland. De pariteitsclausules verplichtten hotels die op de boekingswebsite actief waren om altijd hun laagste kamerprijzen aan te bieden, evenals de maximumcapaciteit voor kamers en meest gunstige boekings- en annuleringsvoorwaarden op alle boekingskanalen.

Booking.com had de beslissing met succes aangevochten bij een hogere regionale rechtbank in 2019, maar de toezichthouder ging daarop in hoger beroep. Andreas Mundt, president van waakhond Bundeskartellamt, zegt blij te zijn met de uitspraak van het hooggerechtshof en zei dat de clausules voor beste prijzen concurrentie tussen platformen in de weg kunnen staan. ‘Ze kunnen hoteliers benadelen en voor hogere prijzen zorgen voor consumenten.’

Gevolgen voor Nederland

Ondanks dat deze uitspraak een gevoelige nederlaag betekent voor Booking.com – en andere platforms die pariteitsclausules hanteren – in Duitsland, heeft het oordeel van het Duitse hooggerechtshof niet direct gevolgen voor Nederlandse hoteliers.

Natuurlijk hebben ook wij de uitspraak van het Bundesgerichtshof in de Booking-zaak gezien', laat een woordvoerder van KHN weten. KHN heeft al alles in gang gezet om de juridische analyse te laten doen óf deze uitspraak kan worden doorvertaald naar de Nederlandse situatie. Als dat zo is, dan gaan we er zeker werk van maken.

KHN maakt zich al jarenlang hard, zowel binnen Nederland als binnen Europa via HOTREC, voor een betere balans in de verhoudingen tussen ondernemers en de platforms waar zij gebruik van maken. En ook al eerder bij zowel ACM als politiek hebben we in Nederland aandacht gevraagd voor onder andere de pariteitsclausules van boekingsplatforms.

Eind 2018 voerde bureau SEO in opdracht van (inmiddels demissionair) staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer onderzoek uit naar de smalle pariteitsclausule (het verbod op de eigen site een lagere prijs aan te bieden dan op het platform).

De effecten van die clausules zijn beperkt, was destijds de conclusie. Keijzer zag in 2019 dan ook af van een verbod op de clausules, tot ongeloof van KHN dat het toen een ‘onbegrijpelijke en schadelijke beslissing’ noemde. In dat onderzoek werd de nadruk gelegd op de effecten voor consumenten en minder op die voor ondernemers.

Andere landen hebben al wel een verbod ingevoerd op de pariteitsclausule in de hotelmarkt. Een dergelijk verbod bestaat al in Frankrijk, Italië, Oostenrijk en België. In Duitsland en Zweden liepen en lopen verschillende gerechtelijke procedures. ‘Mona Keijzer wil deze goede voorbeelden dus niet volgen’, constateert KHN.

In 2017 riep KHN de Tweede Kamer al eens op iets te doen aan de pariteitsclausule. Toen werd met een pizza waar een punt uit miste het effect voor ondernemers gesymboliseerd.