'Burgemeester moet weigeren horecavergunning uitgebreider motiveren'

Als een burgemeester een horecavergunning weigert, omdat hij van mening is dat de exploitant van ‘slecht levensgedrag’ is, dan heeft de burgemeester een verdergaande plicht om te motiveren waarom hij dat vindt, aldus de Raad van State.