Etensresten inzetten als brandstof? 

Etensresten inzetten als brandstof? 

Jaarlijks verspillen we met elkaar in Nederland maar liefst circa 1,5 tot 2 miljard kilo aan voedsel. Een gedeelte hiervan komt vrij in de horeca en veelal belanden deze etensresten helaas nog in het restafval. Zonde, want juist hier liggen kansen om een positieve bijdrage te leveren aan het steeds sneller veranderende klimaat.

Recyclingbedrijf Renewi zamelt etensresten (ook wel SWILL genoemd) in bij horecaondernemers en bedrijfsrestaurants om het vervolgens een tweede leven te geven. Etensresten zijn namelijk enorm waardevol en daarom is het een gemiste kans als deze in het restafval belanden.

Scheidingsplicht

Gelukkig ziet de overheid dit ook in en daarom geldt er in Nederland een scheidingsplicht (Landelijk Afvalbeheerplan LAP3). Dit verplicht scheiden van etensresten geldt voor organisaties vanaf 100 m2 in oppervlakte én als er minimaal 240 liter aan afval per week vrijkomt.

Circulair en duurzaam

Middels een vergistingsproces waarbij biogas ontstaat, kan Renewi etensresten voor 89% omzetten in duurzame herbruikbare grondstoffen. Het geproduceerde biogas wordt omgezet in elektriciteit en warmte. Vervolgens wordt het biogas door partnerorganisatie Nordsol opgewerkt tot bio-LNG en bio-CO2, een duurzame brandstof voor zwaar wegtransport of de scheepvaart. Het biedt een alternatief voor fossiele brandstof, is stiller en bespaart 80 procent CO2-uitstoot ten opzichte van diesel.

De opgewekte groene energie wordt toegevoegd aan het elektriciteitsnetwerk ”

De opgewekte groene energie wordt toegevoegd aan het elektriciteitsnetwerk en de restwarmte wordt geleverd aan het warmtenet voor industriële warmtevoorziening. De restanten die na het vergistingsproces overblijven, worden omgezet in hoogwaardig compost. Kortom: een enorm positieve bijdrage aan de circulaire economie.

Doe je mee?

Het gescheiden aanbieden van 1000 kilo etensresten resulteert in 328 kilo CO2-besparing ten opzichte van restafvalverbranding. Met die hoeveelheid CO₂ kun je ook op en neer rijden naar Zuid-Frankrijk in een Tesla Model S.

Op Renewi.com bestel je rechtstreeks een container zodat je kunt starten met het scheiden van etensresten. Deze wordt telkens omgewisseld voor een schone container zodat er ook minder kans is op geurhinder, lekkend vocht en ongedierte.

Wil je meer weten over het recyclen van etensresten? Of een container bestellen? Kijk dan op www.renewi.com.

Dit artikel is gesponsord door Renewi.