Hervormingen arbeidsmarkt: einde nulurencontract

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het pakket van maatregelen voor de arbeidsmarkt.