Rapport legt regeldruk horeca bloot: regels hotel met zwembad kosten jaarlijks 240.000 euro

Rapport legt regeldruk horeca bloot: regels hotel met zwembad kosten jaarlijks 240.000 euro

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft SIRA consulting onderzoek gedaan naar de regeldruk in zes sectoren, waaronder de horeca. Wat blijkt? Een hotel-restaurant met zwembad heeft te maken met 93 regels die jaarlijks 240.000 kosten.

De regeldruk in de horeca is al tientallen jaren onverminderd groot. Recent onderzoek heeft dit wederom bevestigd. De onderzoekers hebben zowel gekeken naar de kosten als de werkbaarheid. Hieruit blijkt dat een hotel-restaurant met zwembad te maken heeft met 93 wettelijke verplichtingen. Op jaarbasis kost het 240.000 euro om aan die regels te voldoen. Ook blijkt dat 21% van de regels door ondernemers als niet of slecht werkbaar wordt beoordeeld.

KHN is blij dat het ministerie van EZK een onderzoek heeft laten uitvoeren naar regeldruk in de horeca. 'Ze hebben namelijk gekeken naar wat deze regeldruk in de praktijk écht betekent voor ondernemers. En daaruit blijkt dat de grootste regeldrukproblemen voor alle onderzochte branches ligt op het terrein van werkgeverschap.'

'Denk aan loondoorbetaling bij ziekte, ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid en het betalen van een transitievergoeding. Voor het hotel-restaurant met zwembad kwam een aantal horecaspecifieke regels als onnodig belastend naar boven. Namelijk de regels met betrekking tot het bijschrijven van de dagleidinggevende op het aanhangsel van de alcoholwetvergunning en de regels rond controle van zwemwater.'

In het onderzoek is gekeken naar een hotel met restaurant en zwembad. Hiervoor is gekozen omdat een dergelijk hotel met de meeste verplichtingen te maken heeft. Het voordeel hiervan is dat eventuele oplossingsrichtingen voor de overlappende knelpunten in de hele branche doorwerken. Daarnaast is gesproken met vijf referentiebedrijven.

Top 10 regels die meeste tijd en geld kosten

In het onderzoek is niet alleen gekeken naar de kosten die verbonden zijn aan de regeldruk, maar ook naar de werkbaarheid van de regels. De combinatie van die factoren leiden tot een top-10 van regels waar de meeste regeldrukwinst kan worden geboekt voor de horeca. Onderstaande 10 verplichtingen geven de meeste regeldruk bij hotels. KHN wil dat deze regels in het reductieprogramma moeten terugkomen:

 1. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
 2. Het doorbetalen loon bij ziekte (langdurig verzuim via verzekering)
 3. Bijhouden ziekteverzuim
 4. Re-integratie van zieke medewerker
 5. Vaste contracten (Wab)
 6. Doorbetalen loon bij ziekte (kort verzuim)
 7. Aangifte omzetbelasting
 8. Betrokkenen informeren AVG
 9. Vergunningen horecabedrijf (bijschrijven leidinggevenden)
 10. Controle zwemwater

Samenwerken met andere branches

Ruim de helft van de in kaart gebrachte regeldruklasten hebben te maken met werkgevers in het algemeen. Dat zijn de wettelijke verplichtingen die horen bij het zijn van werkgever en gelden voor (bijna) alle werkgevers in Nederland. Bijvoorbeeld als het gaat om loondoorbetaling bij ziekte. KHN werkt daarom samen met de andere branches die ook zijn onderzocht. De drie grootste knelpunten die voor alle sectoren herkenbaar zijn en uit het hoofdrapport van SIRA naar voren zijn gekomen zijn:

 1. Loondoorbetaling bij ziekte
 2. Ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid
 3. Betalen transitievergoeding

KHN blijft zich hardmaken voor de aanpak van regeldruk in de horeca. Sommige zaken zijn volgens de branchevereniging eenvoudig op te lossen. Bijvoorbeeld tTen aanzien van het bijschrijven van de dagleidinggevenden.

'Wij zijn van mening dat die verplichting gewoon geschrapt moet worden. In de wet is daar al op voorgesorteerd, alleen de staatssecretaris wil de verplichting handhaven omdat gemeenten dat zo graag willen. Een kostenpost van 13 miljoen voor de sector op jaarbasis terwijl de regel niets oplevert.'

Bekijk deze collectie

Wetgeving

In deze collectie alles over wetten en regels waar de horeca mee te maken heeft. Van de recente wijzigingen in de pensioenwet tot inzichten in de Bibob-regelgeving. Leer hoe je aan wet- en regelgeving voldoet en hoe je vergunningen aanvraagt.