nieuws

CNV Vakmensen en KHN dienen verzoek in om horeca cao algemeen bindend te verklaren

Horeca 4514

CNV Vakmensen en KHN hebben de nieuwe horeca-cao aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ‘Deze week ontvingen we van het ministerie de formele kennisgeving zodat onze nieuwe cao per 1 januari 2018 officieel van kracht is’, meldt KHN. ‘Nu deze bevestiging er is, gaan we het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen om deze cao ook algemeen verbindend te verklaren.’

CNV Vakmensen en KHN dienen verzoek in om horeca cao algemeen bindend te verklaren

Dat betekent dat naast de horecaondernemers die zijn aangesloten bij KHN, ook alle andere horecaondernemers zich aan de gemaakte cao-afspraken moeten houden. ‘Uiteraard zolang er geen andere cao formeel van toepassing is. We verwachten dat die procedure uiterlijk in april is afgerond.’

De nieuwe horeca cao in een notendop

KHN-voorzitter en horeca-ondernemer Robèr Willemsen doet de nieuwe horeca cao uit de doeken. Wat zijn de belangrijkste veranderingen wat betreft nachtwerk, werken op zondag en het seizoenswerk? Bekijk het in deze video. De cao gaat in op 1 januari 2018 en loopt tot 31 december 2019.

Met de nieuwe horeca cao vervalt de toepassing van het KHN-Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) en de oude horeca-cao. Het verschil tussen vakkracht en niet-vakkracht blijft bestaan.

 

Wel vakkracht horeca cao

Rond 1 januari 2018 hebben veel medewerkers recht op een loonsverhoging horeca. Met welke loonsverhoging krijg je te maken? En hoe bereken je het nieuwe loon als er meerdere verhogingen gelden? KHN geeft antwoord op deze vragen. Is uw medewerker vakkracht? Dan toets je of hij recht heeft op de prestatieverhoging (zoals eerder vastgelegd in het AVR of de oude horeca-cao). Een medewerker heeft hier recht op als hij in 2017 het hele jaar als vakkracht in dezelfde functie bij je in dienst is geweest. De mate van verhoging kun je elk jaar voorafgaand aan de beoordelingsgesprekken vastleggen. En communiceren aan de medewerkers. Heeft de medewerker inmiddels het eindloon bereikt dan heeft hij geen recht meer op de prestatieverhoging. Ga hierbij uit van het eindloon uit de loontabel van 2017.

Vervolgens toetst u het loon van uw medewerker aan de loontabel van 1 januari 2018. Per januari 2018 zijn de basis- en eindlonen verhoogd met een inflatiecorrectie van 1,3%. Download de loontabellen 1 januari 2018 bij KHN.

Heeft uw vakkracht een loon dat lager is dan het nieuwe basisloon van de betreffende schaal uit de loontabel? Dan verhoogt u het salaris tot aan het nieuwe basisloon uit die tabel. Verdient de vakkracht al meer dan het nieuwe basisloon? Of zelfs meer dan het eindloon van de loontabel, dan past u verder geen loonsverhoging horeca meer toe. loonsverhoging horeca

Geen vakkracht horeca

Wanneer uw medewerker geen vakkracht is, toetst u het huidige salaris alleen aan het nieuwe Wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari 2018. Deze medewerker heeft geen recht op een prestatieverhoging. Verdient de medewerker al meer dan het verhoogde wettelijk minimumloon, dan heeft hij geen recht op een extra loonsverhoging horeca per 1 januari 2018.

Werkte u nog niet met het onderscheid wel of geen vakkracht?

U krijgt dan tot 1 april 2018 de tijd om de werkelijke loonbetalingen op de nieuwe cao-bedragen en voorschriften aan te passen. Dit betekent dat u per 1 januari 2018 per medewerker bepaalt of diegene wel of geen vakkracht is.

U telt de gerealiseerde ervaringsuren in de functie, ook die van voor aanvang van de nieuwe cao, om te bepalen of iemand vakkracht is of niet. Is uw medewerker vakkracht, dan bepaalt u vervolgens in welke functiegroep de referentiefunctie van de medewerker wordt ingeschaald en past u uiterlijk per april 2018 het nieuwe loon toe, in overeenstemming met de loontabel.

Met welke loonsverhoging horeca moet u nog rekening houden na 1 januari 2018? loonsverhoging horeca

Loonsverhoging horeca

Vanuit de nieuwe cao-horeca geldt per 1 juli 2018 een verhoging van 1% op de loontabel (het basis- en eindloon) en een algehele verhoging van 1% op alle lonen voor vakkrachten. Dus ook de vakkrachten die al meer verdienen dan het eindloon uit de loontabel.

Daarna kijkt u per 1 januari 2019 weer of een medewerker in aanmerking komt voor een prestatieverhoging en volgt nogmaals een inflatiecorrectie op de loontabel. Het CBS-inflatiecijfer is hiervoor begin november 2018 pas bekend.

Per 1 juli 2019 geldt wederom een verhoging van 1%, dit is alleen op de loontabel (het basis- en eindloon).

>> Meer lezen over de Horeca cao

>> Meer lezen over Personeel op Misset HorecaReageer op dit artikel