nieuws

Onderwijsinspectie uit kritiek op Stenden

Hotel

De onderwijsinspectie uitte vorige week in een rapport flinke kritiek op onder meer de hotelopleiding van Stenden hogeschool in Leeuwarden. De hoge hotelschool zou onterecht diploma’s hebben verstrekt aan studenten op buitenlandse vestiging.

Onderwijsinspectie uit kritiek op Stenden

Stenden zou tussen 2005 en 2011 onterecht diploma’s hebben toegekend aan 259 studenten aan de vestigingen in Qatar en Zuid-Afrika. Het gaat daarbij om de opleidingen International Hospitality Management (IHM) en International Tourism Management (ITM).

Onderwijsprogramma

De wet schrijft voor dat studenten die een Nederlands diploma ontvangen, voor minstens een kwart van hun opleiding (60 ects) moeten zijn ingeschreven aan een Nederlandse onderwijsinstelling.

Volgens de letter van de wet hoeft die instelling niet in Nederland te staan, en Stenden Hogeschool gaf een eigen invulling door op de buitenlandse locaties een onderwijsprogramma aan te bieden dat gelijk lag aan dat in Nederland. Het college van bestuur stelde de staatssecretaris van onderwijs hier in 2007 van op de hoogte.

Volgens het rapport van de inspectie is echter geen sprake van een gelijk onderwijsprogramma. Inhoud, uitvoering en begeleiding zijn ‘onvoldoende gewaarborgd’.

Inperken

Op de brief van het college uit 2007 is nooit gereageerd, maar nu blijkt staatssecretaris Halbe Zijlstra toch een andere invulling te willen geven aan die wet: hij liet weten de buitenlandse activiteiten van hogescholen in te perken. Hogescholen moeten voortaan tenminste een kwart van hun onderwijs op Nederlandse bodem aanbieden, anders kunnen er geen diploma’s worden uitgereikt.

Deze regel geldt niet voor de studenten die nu bij Stenden in het buitenland studeren, laat Leendert Klaassen, voorzitter van het college van bestuur van Stenden, weten. Wel wordt hun opleiding aan een extra controle onderworpen voordat ze hun diploma kunnen krijgen. Voor toekomstige studenten zal Stenden wel aan de nieuwe regel moeten voldoen. De hogeschool mag geen diploma’s meer verstrekken aan studenten die hun opleiding volledig in het buitenland hebben genoten.

Buitenlandse vestigingen

De afgelopen jaren is door verschillende overheidsinstanties gewerkt om buitenlandse vestigingen van Nederlandse onderwijsinstellingen mogelijk te maken. Wettelijk gezien mogen Nederlandse universiteiten en hogescholen wel activiteiten in het buitenland opzetten, maar geen buitenlandse vestigingen exploiteren als hier overheidsgeld voor wordt gebruikt. Dit is vastgelegd in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). In de notitie uit 2007 zijn drie manieren waarop dit toch wordt toegestaan, vooruitlopend op wetswijzigingen.

Het rapport was een vervolg op klachten die in 2010 bij de inspectie binnenkwamen. Vervolgens berichtte de Volkskrant in januari 2011 over de buitenlandse vestigingen van Stenden. Daar kwamen klagende studenten en mederwerkers aan het woord. Zo zou in Qatar door meer studenten aan één scriptie gewerkt worden of zouden studenten zelfs anderen betalen om hun opdrachten te laten maken. Ook zouden docenten in Bali en Thailand, waar ook vestigingen zijn, gebrekkig Engels spreken. Onderdeel van de klachten was ook dat het opleidingshotel in Leeuwarden, University Hotel, niet aan wettelijke normen zou voldoen: studenten zouden te veel werk van te laag niveau verrichten en de begeleiding zou onder de maat zijn. Voor deze signalen vond de onderwijsinspectie echter geen bewijs, staat in het rapport te lezen.

In totaal stonden in juni 2011 310 studenten IHM ingeschreven aan de vier locaties waar Stenden dat aanbiedt. 158 daarvan studeerden in Port Alfred, Zuid-Afrika, waar Stenden sinds september 2011 een geheel eigen hotel heeft. Over de periode 2005-2011 kregen 153 studenten in Zuid-Afrika onterecht een diploma. De grootste punten van kritiek zijn: ze volgden niet een kwart van de opleiding in Nederland, de lokaal ondertekende examens zijn niet getoetst door de Nederlandse examencommissie en op de getuigschriften is vermeld dat de opleidingen internationaal erkend zijn, terwijl dat niet zo is.

Download hier het volledige rapport van de onderwijsinspectie (pdf)

Reageer op dit artikel