nieuws

Verplichte energiemaatregelen voor de horeca, meldingsplicht volgt

Hotel 899

Wanneer een horecabedrijf meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar verbruikt, dan is dat verplicht om maatregelen te nemen om energie te besparen. Vanaf 2019 gaat de overheid strenger controleren via een meldingsplicht.

Verplichte energiemaatregelen voor de horeca, meldingsplicht volgt

KHN raadt ondernemers aan om hier op tijd mee aan de slag te gaan. Vanaf 1 juli 2017 geldt de Erkende Maatregelenlijst Horeca. Dit is een lijst met maatregelen die u kunt nemen om energie te besparen. ‘De Erkende Maatregelenlijst is een handreiking, het gebruik is dus niet verplicht’, meldt KHN. ‘Maar het gemak ervan is, dat als een ondernemer de lijst opvolgt, die voldoet aan de voorwaarden van de wettelijke verplichting.’

In artikel 2.15 Activiteitenbesluit staat dat bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken verplicht zijn om energiebesparingsmaatregelen te nemen die in vijf jaar of minder worden terugverdiend. Deze wettelijke verplichting bestaat al sinds 1993. Maar sinds 2008 staat deze verplichting vermeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Meldingsplicht

Vanaf 2019 geldt er ook een meldingsplicht. Dit houdt in dat een horecaondernemer per 1 juli 2019 bij het bevoegd gezag (de regionale uitvoeringsdiensten) moet hebben gemeld welke maatregelen deze heeft genomen om energie te besparen. Begin 2019 komt er een internettool (in de vorm van een internetformulier als afvinklijst met een database daarachter) om deze melding te doen en de maatregelen doorvoeren.

Duurzaamheid in de horeca

Dwangsom

KHN: ‘Wij verwachten dat veel horecabedrijven nog het nodige moeten doen om maatregelen te nemen om energie te besparen. Dat betekent dat het komend jaar waarschijnlijk een groot beroep zal worden gedaan op installatiebedrijven. Ons advies is om daar rekening mee te houden. Begin dus tijdig met het in beeld brengen van maatregelen die u moet nemen en het uitvoeren van die maatregelen. Bij het niet-tijdig nakomen van de meldingsplicht of de te nemen maatregelen kan een dwangsom worden opgelegd.’

Starten in de horeca: een goed begin met inzicht in energie

 

 

 

Reageer op dit artikel