Rekenfout in loonsom: recht op €1.000 per fte meer NOW 3

Rekenfout in loonsom: recht op €1.000 per fte meer NOW 3

Horecaondernemers die het vakantiegeld in juni 2020 hebben uitbetaald, hebben mogelijk te weinig loonsubsidie (NOW) gehad. Het gaat om ongeveer €1.000 per fte. Dit kan rechtgezet worden bij de definitieve vaststelling van NOW 3.1, 3.2 en 3.3.

Horecaondernemers Berry Buunk van Stadscafé Amersfoort en Marije Vos van restaurant De Overburen in Amersfoort ontdekten deze rekenfout NOW 3 en zijn door het UWV in het gelijk gesteld. In het geval van Buunk gaat het om een bedrag van ongeveer €25.000 NOW, omgerekend zo’n €1.000 per fte.

‘Veel geld! Zeker in deze tijden. We hopen door dit publiekelijk te maken dat meer ondernemers hun misgelopen NOW-subsidie alsnog krijgen. Leg het in ieder geval voor aan je boekhouder of accountant.’ Ook op de definitieve NOW2 subsidie kan deze rekenfout invloed hebben. 

Hoe zit het?

Het UWV komt uit op een lagere loonsom in de maand juni 2020 dan deze werkelijk was. Wat gebeurt er? De pensioenpremie die al is ingehouden op het vakantiegeld, wordt door het UWV nogmaals afgetrokken van het brutoloon om tot het SV-loon te komen.

Deze lagere loonsom is vervolgens negen maanden lang het referentiebedrag voor de NOW-subsidies in ronde 3.

NOW3 bestaat namelijk uit 3 tijdvakken van 3 maanden:

  • NOW 3.1: 1 oktober tot en met 31 december 2020
  • NOW 3.2: 1 januari tot en met 31 maart 2021
  • NOW 3.3: 1 april tot en met 30 juni 2021

Globaal loop je als ondernemer hierdoor tussen de 7 en 8 procent NOW mis. Dit geldt dus alleen als vakantiegeld is betaald in de maand juni. Niet als je dat in mei hebt gedaan.

Succesvol bezwaar gemaakt tegen rekenfout NOW 3

In eerste instantie wees het UWV de bezwaren af van de collega’s Buunk en Vos. ‘Inhoudelijk klopte het, maar ze vonden het bedrijfsspecifiek en daar kan geen beleid op worden gemaakt. Maar dat is niet zo. Het is niet bedrijfsspecifiek en zelfs niet branche-specifiek. Ondanks dat de horeca het meest is getroffen, geldt het voor iedere ondernemer.’

Bij navraag van Misset Horeca bevestigt het UWV bij monde van een woordvoerder dat ondernemers inderdaad bezwaar kunnen maken. Ze moeten wel zelf actie ondernemen. De uitkeringsinstantie gaat niet uit zichzelf corrigeren.

Hoe krijg je misgelopen subsidie dan terug?

Buunk: ‘Andere horecaondernemers kunnen ook misgelopen subsidie vorderen. Dit kan door bezwaar te maken (of te laten maken door je accountant) tegen de definitieve vaststelling NOW 3. Momenteel kan dat al voor NOW 3.1; het kan voor deze periode tot 22 februari 2023.

Het exacte bedrag is afhankelijk van drie factoren:

  1. het aantal medewerkers dat ouder is dan 21 ( ivm afdracht pensioenpremie)
  2. de hoogte van het salaris (pensioenpremie is een percentage van het loon)
  3. het percentage omzetverlies (dit is voor elk horecabedrijf verschillend)

Nadere uitleg rekenfout NOW 3

De pensioenpremie die al is ingehouden op het vakantiegeld, wordt door het UWV nogmaals afgetrokken van het brutoloon, om tot het SV-loon te komen. Dit is onjuist en resulteert dus in een te laag SV-loon en daardoor in een te lage subsidie.

Het verschil in SV-loon is exact het totale bedrag van de pensioenpremie ingehouden op het loon wat tegen bijzonder tarief is belast. (Deze bedragen zijn op de loonstroken van elke medewerker te vinden).

Rekenvoorbeeld 1

  • Medewerker fulltime 21+. Geheel jaar in dienst, Bruto maandloon € 2.400
  • Uitbetaling vakantiegeld bruto € 2.304  (12 x 8% x € 2.400)
  • Ingehouden pensioenpremie over dit vakantiegeld € 193,54  (8,4% van €2304)
  • SV-loon door UWV hierdoor te laag vastgesteld € 194

Na correctie geeft dit voor deze medewerker aan extra subsidie:

NOW 3.1
SV loon €194 maal 1,4 (opslag werkgeverslasten) maal 80% (vergoeding) x 3 maanden = €652
De €652,- is bij 100% omzetverlies. Bij 85% omzetverlies is het €652 x 0,85 = €554

NOW 3.2 & NOW 3.3
SV loon €194 maal 1,4 (opslag werkgeverslasten) maal 85% (vergoeding) x 3 maanden = €693
De €693,- is bij 100% omzetverlies. Bij 85% omzetverlies is het €693 x 0,85 = €589

Had je 85 procent omzetverlies, dan heb je over 3 kwartalen (NOW 3) alleen al voor deze medewerker nog €1.732 (€554+€589+€589) aan subsidie tegoed.

Rekenvoorbeeld 2

Een bedrijf met 15 full time medewerker in dienst en in Q4-2020 80% omzetverlies, in Q1-2021 95% omzetverlies en in Q2-2021 45% omzetverlies mist dus aan subsidie:

15 x €652 x 80% + 15 x €693 x 90% + 15 x €693 x 45% = € 17.178

Tip:

Laat je boekhouder/accountant de gemaximeerde loonsom voor de NOW controleren met het daadwerkelijke SV-loon van juni 2020. Deze gemaximeerde loonsom staat in de brief van het UWV over de toekenning van de subsidie.