In veel steden moet horeca terug naar pre-corona terrassen

In veel steden moet horeca terug naar pre-corona terrassen

In veel Nederlandse steden moeten de terrassen vanaf eind oktober 2022 terug naar de oorspronkelijke omvang, van voor de coronacrisis.

Zo ook de terrassen in Leiden. Die moeten over een paar weken weer inkrimpen. De uitbreiding uit het begin van de coronatijd is vanaf 4 oktober niet meer toegestaan, meldt de gemeente donderdag. Dat is de dag na Leidens Ontzet, de belangrijkste feestdag in de stad.

Amsterdam besloot in juli dat de terrassen vanaf eind oktober terug moeten naar hun oorspronkelijke omvang.

Uitbreiding terrassen coronavirus

Vanwege het coronavirus mochten de terrassen in heel Nederland in 2020 uitgebreid worden. Dat maakte het voor bezoekers eenvoudiger om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, en moest helpen om de horeca door de crisistijd heen te slepen. Leiden verlengde de maatregel in 2021, en eerder dit jaar deed de gemeente dat opnieuw.

Gemeente en ondernemers

Volgens de gemeente Leiden willen sommige horecaondernemers de extra vierkante meters terras houden. 'Het college van burgemeester en wethouders heeft daar begrip voor met het oog op het versterken van de lokale economie. In de komende periode wordt dan ook gekeken, samen met ondernemers, omwonenden en andere betrokkenen, wat hiervoor de mogelijkheden zijn. Hierbij is de balans tussen levendigheid en leefbaarheid belangrijk.'

Terrassen in Amsterdam

In Amsterdam mogen de tijdelijke terrassen tot 31 oktober 2022 blijven staan. Terrassen die een aanvulling op het straatbeeld zijn gebleken en niet voor overlast zorgden, konden een permanente vergunning aanvragen.

Uitbreiding terrassen

Uit een peiling van Misset Horeca in 2021 onder ruim 200 ondernemers met terrassen in 90 verschillende gemeenten, bleek dat zo’n 93 procent van die gemeenten de mogelijkheid bood om de terrassen uit te breiden. In totaal telde Nederland op 1 januari 2021 352 gemeenten.

Nijmegen was in mei 2020 een van de eerste gemeenten die, tijdens de eerste lockdown, perspectief boden om na de heropening begin juni terrassen tijdelijk uit te breiden. Al snel volgden de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, en ook veel gemeenten van middelgrote steden en dorpen boden extra ruimte.

Precario en verkeer weren

Veel gemeenten steunden terrasondernemers ook door bijvoorbeeld het tijdelijk weren van verkeer in delen van de binnenstad om zo meer ruimte voor terrassen te creëren. Dit werd onder meer gedaan in Amsterdam, Utrecht, Zwolle en op enkele Waddeneilanden.

Bekijk deze collectie

Terras

Hoe haal je de meeste omzet uit je terras? Hoe richt je het in? Hoe train je je terraspersoneel? Wat zijn de ideale terrasdrankjes? In deze collectie vind je allerlei aandachtpunten voor het optimale terras. Van het aanvragen van een terrasvergunning tot inspiratie voor de terraskaart.