Energiesteun van het kabinet voor veel ondernemers onvoldoende

Energiesteun van het kabinet voor veel ondernemers onvoldoende

De voorwaarden van de nieuwe regeling om ondernemers tegemoet te komen bij de stijging van de energiekosten zijn bekend. Het gaat om bedrijven met maximaal 250 medewerkers die minstens 12,5 procent van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten. De maximalen vergoeding is €160.000 per bedrijf en er geldt een verbruiksminimum van minimaal 5000 kubieke meter gas of 50.000 kilowattuur aan elektriciteit per jaar.

Vrijdag maakte het kabinet bekend wat de voorwaarden zijn van de nieuwe TEK-regeling, een tegemoetkoming in de stijgende kosten van de energie. Het kabinet wil de helft van de stijging van de energiekosten vergoeden boven een drempelprijs. Het kabinet heeft de drempelprijs ingesteld (€1,19 per kuub gas en €0,35 per kilowattuur elektriciteit) om te voorkomen dat ondernemers met een langdurig en relatief gunstig energiecontract in aanmerking komen voor de regeling. Dus enkel ondernemers met een contract boven die drempelprijs kan geld van de overheid krijgen.

Steun is onvoldoende

Diverse branches hebben gereageerd op de regeling die voor veel ondernemers onvoldoende is. VNO-NCW en MKB-Nederland willen bovendien dat er een vorm van overbruggingsfinanciering komt voor bedrijven die acuut geld nodig hebben door de energiecrisis. De TEK-regeling gaat pas 1 april in. Bedrijven die extra krediet aanvragen, zouden dan wel snel moeten weten of ze volgend jaar daadwerkelijk in aanmerking komen voor de energiesteun.

Buiten de boot

Ook voor de horeca is de nieuwe TEK-regeling teleurstellend. Zo valt 73% van de cafetaria’s, snackbars en andere frituurzaken buiten de regeling. 'Maar die ondernemers zitten wel met een torenhoge energierekening', aldus Frans van Rooij, directeur van de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri): 'De gemiddelde energierekening bedroeg in 2021 nog €17.336, maar ligt nu voor 2022 op €41.591. Een stijging van maar liefst 140%.'

'Dit zijn de eerste conclusies die we vandaag halen uit de enquête waarmee ProFri eerder deze week is gestart. '

27% lijkt te voldoen aan voorwaarden

Van Rooij: 'Slechts 27% van de frituurzaken lijkt te voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling. Zij zitten dit jaar boven de 12,5% norm. Maar dit percentage gaat stijl omlaag wanneer blijkt dat voor het berekenen van deze norm alleen de kale prijs van het gas en stroom van toepassing is.'

Nog eens 13% van de bedrijven zit nu boven de norm, maar vallen buiten de boot, omdat ze minder dan 5000 m3 gas gebruiken en minder dan 50.000 kWh gebruiken. Want dit is nog een extra norm die gesteld gaat worden.

Problemen nemen verder toe

Van Rooij: 'Vorig jaar hadden 37% van de bedrijven een variabel of flex contract. Nu is dat opgelopen tot 55%. De komende maanden stijgt dit percentage naar 77%. Dus steeds meer ondernemers worden geconfronteerd met een torenhoge energierekening.'

Somber toekomstbeeld

70% van de ondernemers die tot vandaag reageerden op de enquête geeft aan dat ze door de gestegen kosten met hun verdienmodel in de problemen zijn gekomen. 6% van de respondenten verwacht het einde van het jaar niet te halen en nog eens 32% verwacht in 2023 in de problemen te komen. Slechts een kwart van de ondernemers geeft aan het sowieso te gaan redden.

Van Rooij: 'De cijfers vormen slechts een tussenbalans die we hebben opgemaakt. Het laat zien dat de regeling, in elk geval voor de 5700 frituurzaken die Nederland nu nog rijk is, tekort gaat schieten.'

'TEK-regeling: teleurstellend en schraal'

De zogenaamde TEK-regeling is zeer teleurstellend en schraal vindt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De drempels om voor de regeling in aanmerking te komen, zijn dusdanig hoog dat maar heel weinig ondernemers hier aanspraak op kunnen maken. KHN pleit dan ook voor een flinke verlaging van de toetredingsdrempels. De voorwaarden die worden gesteld aan een minimumverbruik moeten van tafel. En de lat die nu wordt gelegd om in de classificatie ‘energie-intensief’ te vallen (bedrijven die minstens 12,5 procent van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten), moet fors omlaag.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: 'De regeling zoals deze er nu ligt, is uitermate teleurstellend. Veel mkb’ers zijn hier niet mee geholpen. De kosten versus omzetdrempel is erg hoog. Door ook nog een verbruiksminimum in te stellen, wordt er een dubbele toetredingsdrempel ingevoerd. Het lijkt erop dat het kabinet er bewust voor kiest om maar een hele kleine groep te helpen.'

Willemsen: 'Deze regeling is echt onvoldoende en laat een te grote groep ondernemers letterlijk én figuurlijk in de kou staan. De regeling moet flink verbeterd worden, wil ondernemen blijven lonen.'