Nijmegen staat tijdelijke uitbreiding terrassen toe

Nijmegen staat tijdelijke uitbreiding terrassen toe
Nijmegen staat uitbreiding terrassen toe

De gemeente Nijmegen gaat een tijdelijke uitbreiding van terrassen in de stad toestaan, als het kabinet besluit dat de terrassen vanaf 1 juni weer open mogen. Ondernemers die aan een plein zitten, kunnen ook samen om extra terrasruimte vragen.

Terrassen mogen volgens de gemeente door een tijdelijke uitbreiding groeien in omvang, maar niet in aantal bezoekers. Een ondernemer kan zo voldoen aan de verplichte 1,5 meter tussenruimte, maar mag niet meer gasten gaan ontvangen dan waarvoor hij een vergunning heeft. Er moet altijd een vrije doorgang voor hulpdiensten overblijven. In drukke horecagebieden wordt de beschikbare ruimte eerlijk verdeeld onder de aanvragers.

Voorwaarden

De gemeente heeft dinsdag de voorwaarden gepubliceerd waaraan terrasuitbreiding moet voldoen. Ondernemers hoeven daarvoor geen extra leges of precariorechten te betalen. Meer gemeenten in het land staan positief tegenover tijdelijke uitbreiding van terrassen en zijn de mogelijkheden aan het bestuderen. Volgens Nijmegen is 'het terras voor veel horecaondernemers van groot belang voor een goede bedrijfsvoering.' Nijmegen heeft door de jaarlijkse Vierdaagsefeesten veel ervaring met tijdelijke regelingen voor de horeca.

In Nijmegen is dinsdag een speciaal loket geopend om horecavragen en coronaplannen van andere ondernemers snel te kunnen beoordelen. Een speciaal team helpt ondernemers met 'creatieve ideeën voor de openbare ruimte die uitvoerbaar zijn, als de gemeente die tijdelijk toestaat.'

Voorwaarden  ruimere terrassen

Elk initiatief wordt gecheckt op de volgende onderdelen:

  1. Veiligheid - is de veiligheid gewaarborgd zoals bij ieder regulier plan in de openbare ruimte;
  2. Gezondheid - het initiatief voldoet aan de maatregelen/richtlijnen zoals deze landelijk, regionaal en lokaal zijn vastgesteld in de coronacrisis. We volgen daarbij ook steeds de noodverordening van het Rijk ;
  3. Leefbaarheid en toegankelijkheid: welke impact heeft het plan op de leefomgeving en wat betekent het voor het gezamenlijk gebruik van de openbare ruimte;
  4. Economisch belang – levert het initiatief een bijdrage aan een betere bedrijfsvoering voor ondernemers en draagt het dus bij aan behoud of meer werkgelegenheid? Is sprake van een redelijke spin off voor de stad.

Daarnaast gelden extra voorwaarden voor toestemming voor een ruimer terras: 

  1. Een uitbreiding van een terras is toegestaan als er een terrasvergunning verleend is en de uitbreiding in de directe nabijheid ligt van de locatie waar de terrasvergunning voor is verleend.
  2. In de openbare ruimte dient een vrije doorgang voor hulpdiensten over te blijven van minimaal 4,5 meter.
  3. De loopruimte in de openbare ruimte dient minimaal 1,8 meter te zijn. De loopruimte kan onder bijzondere omstandigheden teruggebracht worden tot 1,5 meter.
  4. Voor een plein geldt dat de eventueel beschikbare ruimte voor terrassen zoveel mogelijk worden verdeeld aan de aan of in de directe omgeving van dat plein gevestigde ondernemers.
  5. Het aantal extra vierkante meters wordt gemaximeerd. Het terras kan dus wel in aantal vierkante meters toenemen, maar niet in het aantal bezoekers. Het aantal tafels en stoelen blijft dus hetzelfde en neemt niet toe (deze worden dus, waar mogelijk, verspreid over een groter aantal vierkante meters) Het woon- en leefklimaat staat zo niet extra onder druk.
  6. Op een terras is een buitenbar toegestaan, onder voorwaarden. Deze buitenbar is enkel bedoeld voor het schenken van drank op het betreffende terras. Is er sprake van 1 buitenbar dan kan dit zonder een objectvergunning. De buitenbar dient gevestigd te zijn op het terras.Tenslotte zijn ruimere terrassen alleen mogelijk als er in de directe nabijheid van een horecazaak fysieke ruimte beschikbaar is. Een volledig overzicht van de regels voor tijdelijke uitbreiding van terrassen is te lezen op nijmegen.nl/anderhalvemeterloket

Bekijk deze collectie

Terras

Hoe haal je de meeste omzet uit je terras? Hoe richt je het in? Hoe train je je terraspersoneel? Wat zijn de ideale terrasdrankjes? In deze collectie vind je allerlei aandachtpunten voor het optimale terras. Van het aanvragen van een terrasvergunning tot inspiratie voor de terraskaart.